2007. évi publikációk

Nyomtatóbarát változatPDF változat

2007. évi publikációs jegyzék

 

CSIKÁSZ-KRIZSICS, A., DIÓFÁSI, L. (2007): Connection of Yield Attributes with Boron Concentrations in Grape Rootstock-Cabernet sauvignon Combinations. (Poszter) OIV konferencia, Budapest, 2007. 06. 10-16. www.oiv2007.hu Szőlészet szekció, 1-6.

CSIKÁSZ-KRIZSICS, A., DIÓFÁSI, L. (2007): Effects of Rootstock-Scion Combinations on Macroelements Availability of the Vines. (poszter) OIV konferencia, Budapest, 2007. 06. 10-16. www.oiv2007.hu Szőlészet szekció, 6-12.

CSIKÁSZ-KRIZSICS, A., DIÓFÁSI, L. (2007): Investigations into the correlation between boron concentration and yield characteristics with the grape cultivar ’Cabernet sauvignon’ on different rootstocks. Mitteilungen Klosterneuburg 57 (4): 213-223.

GAÁL, K., TESZLÁK, P. (2007): Influence of drought on hydraulic properties and leaf gas exchange of different grapevine varieties cultivated on steep slopes and micro terraces. Proceeding of Climate and Viticulture Congress, Zaragoza, Spain, 10-14. April 2007. 419-423.

GALBÁCS, ZS., MOLNÁR, S., HALÁSZ, G., HOFFMANN, S., GALLI, ZS., SZŐKE, A., VERES, A., HESZKY, L., KOZMA, P., KISS, E. (2007): „DNS-ampelográfia”: Szőlőfajták jellemzése mikroszatellit vonalkóddal. Agrár- és Vidékfejlesztési Szemle, 2 (2): 93-99.

GALBÁCS, ZS., MOLNÁR, S., HALÁSZ, G., HOFFMANN, S., VERES, A., GALLI, ZS., SZŐKE, A., TÓTH, ZS., PILINSZKY, K., WICHMANN, B., KISS, E., KOZMA, P., HESZKY, L. (2007): Mikroszatellit ujjlenyomat alkalmazása ”hungaricum” szőlőfajták pedigré elemzésére. Debreceni Egyetem Agrártudományi Közlemények, Acta Agraria Debreceniensis 2007. 71-77.

HOFFMANN, S. (2007): Molekuláris genetikai módszerek alkalmazása a szőlő lisztharmat és peronoszpóra rezisztenciára nemesítésben. Doktori (PhD) értekezés, Szent István Egyetem, Gödöllő.

KISS, E., KOZMA, P., HALÁSZ, G., HESZKY, L. (2007): Magyar szőlő mikroszatellit adatbázis. XIII. Növénynemesítési Tudományos Napok, Budapest, MTA, 2007. március 12. Összefoglalók 45.

KOZMA, P., CSIKÁSZ-KRIZSICS, A., TESZLÁK, P. (2007): Szélsőséges időjárási viszonyok hatása a borszőlőtermesztésben, az aszálykárok mérséklésének lehetőségei.(előadás) VINFOOD 2007 Borászati,Élelmiszer- és Vendéglátóipari Szakkiállítás, Pécs, Konferencia kiadvány: 542-543.

KOZMA, P., HOFFMANN, S., DULA, T., KISS, E. (2007): Peronoszpóra és lisztharmat rezisztens szőlőfajták nemesítése. XIII.Növénynemesítési Tudományos Napok, Budapest, 2007. március 12. Összefoglalók 42.

KUCZMOG, A., TAKÁCS, A., KOCSIS, M., KOZMA, P., PUTNOKY, P. (2007): Lisztharmat rezisztenciával kapcsolt SCAR markerek a szőlőben. XIII.Növénynemesítési Tudományos Napok, Budapest, 2007. március 12. Összefoglalók 91.

MOLNÁR, S., GALBÁCS, Zs., HALÁSZ, G., HOFFMANN, S., KISS, E., KOZMA, P., VERES, A., GALLI, Zs., SZŐKE, A., HESZKY, L. (2007): Marker assisted selection (MAS) for powdery mildew resistance in a grapevine hybrid family. Vitis 46: 212-213.

MOLNÁR, S., GALBÁCS, Zs., HALÁSZ, G., HOFFMANN, S., VERES, A., SZŐKE, A., GALLI, Zs., SZÁDECZKY-KARDOSS, B., KOZMA, P., KISS, E., HESZKY, L. (2007): Lisztharmat ellenálló és fogékony genotípusok szelekciója molekuláris markerekkel. Debreceni Egyetem Agrártudományi Közlemények, Acta Agraria Debreceniensis 2007 27: 100-104.

TESZLÁK, P., GAÁL, K., KOZMA, P. (2007): Long-term Drought Effect on Physiological Adaptation of field-grown Vitis vinifera L. leaves. Proceeding of Climate and Viticulture Congress, Zaragoza, Spain, 10-14. April 2007. 391-398.

TESZLÁK, P., GAÁL, K., WERNER, J., KOZMA, P. (2007): The integration of the sector - safety in grape-growing and the direction of its qualitative development. Influence of drought on hydraulic properties and leaf gas exchange of different grapevine varieties cultivated on steep slopes and micro terraces. Proceeding of 30th World Congress of Vine and Wine - OIV (DVD).

TESZLÁK, P., GAÁL, K., KOZMA, P. (2007): Photosynthetic electron transport activity of light and shade-acclimated field grown grapevine leaves. Acta Biologica Szegediensis 51: 33-38.

TESZLÁK, P., GAÁL, K., KOZMA, P. (2007): A szőlőlevél felületi index (LAI) mérési módszerei és levél biomassza mérési módszerek. Lippay J. -Ormos I. -Vas K. Tudományos Ülésszak, Budapest, Összefoglalók - Kertészettudomány: 238-239.

WERNER, J., CSIKÁSZ-KRIZSICS, A., BENE, L. (2007): A szőlő termesztéstechnológia egyes elemeinek hatása a szürkerothadás kártételének mértékére. 53. Növényvédelmi Tudományos Napok. Budapest, 2007. február. 20-21. Összefoglalók: 44.