2008. évi publikációk

Nyomtatóbarát változatPDF változat

2008. évi publikációs jegyzék

 

CSIKÁSZ-KRIZSICS, A. (2008): A termés mennyiség, a termés minőség és a levelek tápelem tartalmának összefüggése különféle alanyokra oltott Cabernet sauvignon szőlőfajtán. PhD értekezés, Keszthely, 156.

CSIKÁSZ-KRIZSICS, A., DIÓFÁSI, L. (2008): Effects of Rootstock-Scion Combinations on Macro-elements Availability of the Vines. Alany-nemesfajta kombinációk hatása a szőlő makroelem felvételére. Journal Of Central European Agriculture 9 (3): 495-504.

GALBÁCS, Zs., MOLNÁR, S., HALÁSZ, G., HOFFMANN, S., KOZMA, P., KOVÁCS, L.,VERES, A., GALLI, Zs., SZIKE, A., HESZKY, L., KISS, E., (2008): Identification of grapevine cultivars with microsatellite based DNA barcodes.Vitis 48: 17-24.

HOFFMANN, S. (2008): Molekuláris genetikai módszerek alkalmazása a szőlő lisztharmat és peronoszpóra rezisztenciára nemesítésben. Doktori értekezés. Szent István Egyetem, Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, Növénytudományi Doktori Iskola, Gödöllő.

HOFFMANN, S., DI GASPERO, G., KOVÁCS, L., HOWARD, S., KISS, E., GALBÁCS, Zs., TESTOLIN, R., KOZMA, P. (2008): Resistance to Erysiphe necator in the grapevine 'Kishmish vatkana' is controlled by a single locus through restriction of hyphal growth. Theoretical and Applied Genetics 116: 427-438.

KUN, Á., CSIKÁSZ-KRIZSICS, A. (2008): A szőlőfajta szerepe a lisztharmat térnyerésében. 54. Növényvédelmi Tudományos Napok, Budapest, 2008. február 27-28. Összefoglalók: 40.

MONTSKÓ, G., BOROS, B., TAKÁTSY, A., OHMACHT, R., GLASL, S., KRENN, L., MÁRK, L., REZNICEK, G. (2008): Separation of Sesquiterpenes from Yarrow (Achillea millefolium L. s. l.) by LC-MS on Non-Porous Columns. Chromatographia 67: 467-470.

TESZLÁK, P. (2008): A szőlő levélfelületének szabadföldi mérési módszerei elméletben és gyakorlatban. Kertgazdaság 40: 50-57.

TESZLÁK, P.(2008): Klímaváltozásról szőlőtermesztőknek. Agrofórum 25: 5-7.

TESZLÁK, P., GAÁL, K. (2008): Drought stress effects on change of acclimation mechanisms in field-grown grapevine leaves. A Magyar Növénybiológiai Társaság IX. Kongresszusa. 2008. július 7-9.Szeged.

TESZLÁK, P. (2008): A szárazságstressz ökofiziológiai hatásainak összehasonlító elemzése különböző borszőlőfajtáknál (Vitis vinifera L.). Doktori értekezés. Szent István Egyetem, Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, Biológia Tudományi Doktori Iskola, Gödöllő.

WERNER, J., CSEPELINÉ, K., KOZMA, P. (2008): Vörösborszőlő-fajtaválaszték bővítése honosítással. Borászati Füzetek 8: 1-5.

WERNER, J., CSIKÁSZ-KRIZSICS, A., BENE, L. (2008): Egyes termesztéstechnológiai eljárások hatása a szőlő szürkerothadásának kártételére. Agrofórum Extra 25: 34-36.

WERNER, J., CSIKÁSZ-KRIZSICS, A., BENE, L. (2008): A szőlő termesztéstechnológia egyes elemeinek hatása a szürkerothadás kártételének mértékére. Növényvédelem 3: 129-134.

WERNER, J., TESZLÁK, P., KOZMA, P., CSEPELINÉ, K. (2008): A fürtritkítás hatása a Cirfandli és a Hárslevelű fajták termésminőségére és a tőkék biológiai jellemzőire. Borászati Füzetek 8 (1): 8-11.

TESZLÁK, P., GAÁL, K., WERNER, J. (2008): A terméskorlátozás hatása a szőlő élettani folyamataira és minőségére. (előadás) A Pannon Borrégió VI. Szőlészeti-Borászati Konferenciája. 2008. február 7-8. Villány.

WERNER, J. (2008): Tradícionális borkülönlegességek készítése D.M.R.módszerrel. Pannon Borrégió VI. Szőlészeti és Borászati Konferencia, Villány, 2008. február 7-8.

WERNER, J. (2008): Vörösborszőlő-fajtaválaszték bővítése honosítással. Szent György Nap-A szőlő és a bor ünnepe, Kőszeg, 2008. április 24.