2014. évi publikációk

Nyomtatóbarát változatPDF változat

2014. évi publikációs jegyzék

 

BODOR, P., SZŐKE, A., TÓTH-LENCSÉS, K., VERES, A., DEÁK, T., KOZMA, P., BISZTRAY, Gy.D., KISS, E. (2014): Differentiation of grapevine (Vitis vinifera L.) conculta members based on molecular tools. Biotechnology & Biotechnological Equipment 28: 14-20.

CSIKÁSZ-KRIZSICS, A. (2014): Új, veszélyes kártevők a szőlőben. (előadás) Zmajevac–Horvátország, 2014.10.04.

CSIKÁSZ-KRIZSICS, A., MÁTAI, A., NAGY, Á., KOVÁCS, S., VÉGH, B. É., WERNER, J., JAKAB, G. (2014): Indukált rezisztencia alkalmazása a szőlő szürkerothadás és vírusfertőzés okozta kártétele mérséklésére. Georgikon for Agriculture 19: 73-77.

CZÉGÉNY, GY., MAJER, P., CSEPREGI, K., TESZLÁK, P., JAKAB, G., DÉR, A., STRID, A., HIDEG, É. (2014): ROS specific antioxidant responses to UV. In: UV4growth COST- Action FA0906: Final Network Meeting. Bled, Szlovénia.

DEÁK, T., HOFFMANN, S., BODOR, P., KERÉNYI, F., BISZTRAY, GY., KOZMA, P. (2014): Marker assisted selection for seedlessness in a multiresistant table grape hybrid family. Proc. of the Tenth Int. Conf. on Grape Breeding and Genetics, Geneva, New York, USA, August 1-5. 2010. Acta Horticulturae 1046: 485-493.

DELMOTTE, F., MESTRE, P., SCHNEIDER, C., KASSEMEYER, H., KOZMA, P., RICHART-CERVERA, S., ROUXEL, M., DELIÉRE, L. (2014): Rapid and multiregional adaptation to partial resistance in a plant pathogen oomycete: evidence from European populations of Plasmopara viticola, the causal agent of grapevine downy mildew. Infection-, Genetics And Evolution. 27: 500-507.

JAKAB, G., CSIKÁSZ-KRIZSICS, A. (2014): A szőlő önvédelmi képességének kiaknázása. Agrofórum Extra 56: 100-105.

JAKAB, M., WERNER, J., CSIKÁSZ-KRIZSICS, A. (2014): Esca/BDA tünetek gyakorisága különböző szőlőalany-nemesfajta kombinációkban. In: Gál Péter, Novák Róbert, Pánczél Milán, Ripka Géza (szerk.) Integrált termesztés a kertészeti és szántóföldi kultúrában (XXXI.). Budapest, 2014.11.26., 12-19.

JAKAB, M., WERNER, J., CSIKÁSZ-KRIZSICS, A. (2014): Effect of abiotic factors ont he manifestation of Esca/BDA symptoms in three grapevine cultivars. Georgikon for Agriculture 19: 154-158.

KATULA-DEBRECENI, D., SZŐKE, A., LENCSÉS, A.K., KISS, E., KOZMA, P., HOFFMANN, S., VERES, A., KOVÁCS, L. (2014): Proc. of the Tenth Int. Conf. on Grape Breeding and Genetics, Geneva, New York, USA, August 1-5. 2010. Acta Horticulturae 1046: 157-165.

KOZMA, P., CSIKÁSZ-KRIZSICS, A., HARTMANN, B. (2014): A rezisztens szőlőfajták kutatásának története, a program keretében elérendő célok és várható eredmények. (előadás) „Új utakon a Szekszárdi borvidéken” GOP projekt záróprezentáció. Szekszárd, 2014. március 26.

KOZMA, P., CSIKÁSZ-KRIZSICS, A., WERNER, J. (2014): A környezetkímélő szőlőtermesztés fejlesztése a Szekszárdi borvidéken. (előadás) MTA PAB Kertészeti Munkabizottsága "Innovatív Kertészeti Kutatások a Pannon Régióban" Tudományos Ülés, Keszthely, 2014. május 14.

KOZMA, P., HOFFMANN, S. (2014): Új generációs szőlőfajták előállítása: magas fokú rezisztencia versenyképes minőséggel kombinálva. Növénynemesítés a megújuló mezőgazdaságban. XX. Növénynemesítési Tudományos Nap, 2014. március 18. Összefoglalók: 259-264.

KOZMA, P., HOFFMANN, S., CINDRIC, P. (2014): New generation of the resistant table grape cultivars. Proc. of the Tenth Int. Conf. on Grape Breeding and Genetics, Geneva, New York, USA, August 1-5. 2010. Acta Horticulturae 1046: 41-49.

KOZMA, P., WERNER, J. (2014): A Furmint szőlőfajta klónválasztékának bővítése száraz borkészítés céljára. Borászati Füzetek 24: 1-6.

NEUGART, S., CSEPREGI, K., JANSEN, M.A.K., JAKAB, G., JUG, T., LLORENS, L., MARTINEZ-LÜSCHER, J., NUNEZ-OLIVERA, E., RANIERI, A., SCHÖDL-HUMMEL, K., SCHREINER, M., TESZLÁK, P., TITTMANN, S., URBAN, O., ZIPOLI, G., HIDEG, É. (2014): An essential UV-B threshold for the formation of phenolic acids and flavonoid glycosides in Vitis vinifera. In: UV4growth COST- Action FA0906: Final Network Meeting. Bled, Szlovénia.

NUNEZ-OLIVERA, E., CSEPREGI, K., DEL CASTILLO, M.A., HARTMANN, B., HIDEG, É., JANSEN, M.A.K, JAKAB, G., JUG, T., LLORENS, L., MARTINEZ-LÜSCHER, J., MONFORTE, L.,   NEUGART, S., RANIERI, A., SCHÖDL-HUMMEL, K., SCHREINER, M., SORIANO, G., SOUKUPOVA, J., TESZLÁK, P., TITTMANN, S., URBAN, O., ZIPOLI, G., MARTINEZ-ABAIGAR, J. (2014): Pinot noir grapevine skins along a latitudinal gradient in Europe: the other side of Grapevine Ultraviolet Network (GUN). In: UV4growth COST- Action FA0906: Final Network Meeting Bled, Szlovénia.

ROZNIK, D., HOFFMANN, S., CSIKÁSZ-KRIZSICS, A., VÁCZY, K. Z., KOZMA, P. (2014): A feketerothadás (Guignardia bidwellii) elleni rezisztencia beépítése az új innovatív szőlőfajtákba. In: Veisz Ottó (szerk.) Növénynemesítés a megújuló mezőgazdaságban: XX. Növénynemesítési Tudományos Nap. Budapest, 2014.03.18. 384-388.

TESZLÁK, P. (2014): A napfény UV tartományának hatása a szőlő életfolyamataira: Káros vagy hasznos az UV-B sugárzás? In: Magyar Biológiai Társaság Pécsi Csoportjának 262. szakülése. Pécs, 2014.03.19.

TESZLÁK, P. (2014): A napfény UV-B tartományának szőlőélettani jelentősége. Agrofórum Extra 56:16-18.

TESZLÁK, P. (2014): A Furmint szárazságtűrő képessége. Kertészet és Szőlészet 63: 22-23.

TESZLÁK, P. (2014): A szőlőfajták szárazságtűrő képességét meghatározó aklimatizációs mechanizmusok. (előadás) "Bor-Szőlő-Turizmus" II. Szőlészeti és Borászati Konferencia. Pécs, 2014.11.17.

TESZLÁK, P., GAÁL, K., CSIKÁSZ-KRIZSICS, A. (2014): Különböző borszőlő fajták aklimatizációja vízhiányos időszakban. In: Puskás J (szerk.) 6. Szőlő és Klíma Konferencia. Kőszeg, 2014.04.12.

TESZLÁK, P., GAÁL, K., CSIKÁSZ-KRIZSICS, A. (2014): Vízhiány hatására kialakuló aklimatizációs mechanizmusok a 'Furmint' hungarikum szőlőfajtánál: Water deficit stress induced acclimation mechanisms in leaves of autochthon Hungarian grapevine cultivar 'Furmint'. In: Györgyey J.(szerk.) 11. Congress of the Hungarian Society of Plant Biology, MTA Szegedi Biológiai Központ. Szeged, 2014.09.27-29. Book of Abstracts: 55.

TESZLÁK, P., GAÁL, K., CSIKÁSZ-KRIZSICS, A. (2014): Characterization of different grapevine (Vitis vinifera L.) cultivars based on drought induced acclimation mechanisms at leaf level. In: Bruce Osborne, Mike Jones (szerk.) Plant Biology Europe FESPB/EPSO Congress, The Federation of European Societies of Plant Biology, European Plant Science Organisation, Dublin, Írország, 2014.06.22-26.

TESZLÁK, P., GAÁL, K., KOCSIS, M., CSIKÁSZ-KRIZSICS, A. (2014): Characterization of grapevine (Vitis vinifera L.) cultivars based on drought induced acclimation mechanisms. Mitteilungen Klosterneuburg 64: 148-155.

TESZLÁK, P., HARTMAN, B., GAÁL, K. KULCSÁR, B., JAKAB, G., CSIKÁSZ-KRIZSICS, A. (2014): Physiological and yield performance of cv. Chardonnay on different rootstocks cultivated on a steep slope. International Terroir Congress, Tokaj-Eger, 2014. július 7-10. In: Bálo, B., Majer, P., Váradi, Gy. (szerk.) X. proceedings 198-203.

TESZLÁK, P., WERNER, J. (2014): Újabb fajták a pécsi bemutatón. Kertészet és Szőlészet, 63: 18-20.

TÓTH-LENCSÉS, A. K., KEREKES, A., SZŐKE, A., VERES, A., KOZMA, P., KISS, E. (2014): Parentage analysis in Hungarian grapevine cultivars of Seibel/Seyve Villard origin. Final Conference Progress in Vitis vinifera diversity evaluation and use. In: Gabriella De Lorenzis, Laura Rustioni, Osvaldo Failla (szerk.) ( Full program and Anstract Book.) COST Action FA1003 GRAPENET. Lisabon, Portugalia, 2014.10.07-08. 64.

VÉGH, B.É., MÁTAI, A., CSEPREGI, K., CZÉGÉNY, GY., TESZLÁK, P., HIDEG, É., JAKAB, G. (2014): Coordinated regulation of the flavonoid biosynthesis by UV-B radiation in an autochthonous grapevine cultivar. In: UV4growth COST- Action FA0906: Final Network Meeting. Bled, Szlovénia.

WERNER, J., KOZMA, P. (2014): A Furmint szőlőfajta biológiai alapjainak fejlesztése a klónválaszték bővítésével. XX. Növénynemesítési Tudományos Napok. Növénynemesítés a megújuló mezőgazdaságban. 513-517.

WERNER, J., KOZMA, P. (2014): A Cirfandli fajtafenntartása klónszelekciós nemesítéssel Pécsett. Borászati Füzetek 24: 1-5.