Pécsi Tudományegyetem

PTE SZŐLÉSZETI ÉS BORÁSZATI KUTATÓINTÉZET

2014. évi publikációk

Nyomtatóbarát változatPDF változat

2014. évi publikációs jegyzék

 

     Csikászné Krizsics Anna, Mátai Anikó, Nagy Ágnes, Kovács Sándor, Végh Brigitta Éva, Werner János, Jakab Gábor (2014):

        Indukált rezisztencia alkalmazása a szőlő szürkerothadás és vírusfertőzés okozta kártétele mérséklésére.

         Georgikon For Agriculture 19:(1) pp. 73-77.

 

     Jakab Gábor, Csikászné Krizsics Anna (2014):

        A szőlő önvédelmi képességének kiaknázása

         Agrofórum Extra 56: pp. 100-105.

 

     Jakab Mariann, Werner János, Csikász-Krizsics Anna (2014):

         Esca/BDA tünetek gyakorisága különböző szőlőalany-nemesfajta kombinációkban.

         In: Gál Péter, Novák Róbert, Pánczél Milán, Ripka Géza (szerk.) Integrált termesztés a kertészeti és szántóföldi kultúrában (XXXI.). Konferencia helye,                        ideje: Budapest, Magyarország, 2014.11.26 Budapest:2014. pp. 12-19. (ISBN:978-963-89690-2-6)

 

      Kozma Pál, Csikászné Krizsics Anna, Werner János (2014):

         A környezetkímélő szőlőtermesztés fejlesztése a Szekszárdi borvidéken.

         MTA PAB Kertészeti Munkabizottsága "Innovatív Kertészeti Kutatások a Pannon Régióban", Tudományos Ülés Keszthely 2014. május 14.

 

     Roznik Dóra, Hoffmann Sarolta, Csikász-Krizsics Anna, Váczy Kálmán Zoltán, Kozma Pál (2014):

         A feketerothadás (Guignardia bidwellii) elleni rezisztencia beépítése az új innovatív szőlőfajtákba.

         In: Veisz Ottó (szerk.) Növénynemesítés a megújuló mezőgazdaságban: XX. Növénynemesítési Tudományos Nap. 522 p. Konferencia helye, ideje:                           Budapest, Magyarország, 2014.03.18 Budapest: MTA Agrártudományok Osztályának Növénynemesítési Tudományos Bizottsága, 2014. pp. 84-388.                          (ISBN:978-963-8351-42-5)

 

       François Delmotte, Pere Mestre, Christophe Schneider, Hanns Kassemeyer, Pál Kozma, Sylvie Richart-Cervera, Mélanie Rouxel, Laurent Delière (2014):

           Rapid and multiregional adaptation to partial resistance in a plant pathogen oomycete: evidence from European populations of Plasmopara viticola, the                     causal agent of grapevine downy mildew.

            Infection-, Genetics And Evolution. 27:500-507. IF:3,264

 

       Bodor P, Szoke A, Toth-Lencses K, Veres A, Deak T, Kozma P, Bisztray Gy.D, Kiss E (2014):

          Differentiation of grapevine (Vitis vinifera L.) conculta members based on molecular tools.

           Biotechnology & Biotechnological Equipment28:(1) 14-20.

 

       Werner J. , Kozma P. (2014):

           A Furmint szőlőfajta biológiai alapjainak fejlesztése a klónválaszték bővítésével MTA XX. Növénynemesítési Tudományos Napok. Növénynemesítés a                         megújuló mezőgazdaságban. 513-517.

 

        Kozma Pál, Werner János (2014):

           A Furmint szőlőfajta klónválasztékának bővítése száraz borkészítés céljára.

           Borászati Füzetek Kutatás, 24:(4) 1-6.

 

        Kozma Pál, Hoffmann Sarolta (2014):

           Új generációs szőlőfajták előállítása: magas fokú rezisztencia versenyképes minőséggel kombinálva.

           XX.Növénynemesítési Tudományos Nap,2014.március 18. Növénynemesítés a megújuló mezőgazdaságban,259-264p

 

        P. Kozma, S. Hoffmann, P. Cindric (2014):

           New generation of the resistant table grape cultivars.

           Proc. of the Tenth Int. Conf. on Grape Breeding and Genetics, Geneva, New York, USA, August 1-5,2010.

            Acta Horticulturae, Number 1046, 41-49p

 

        D.Katula-Debreceni, A.Szőke, A.K.Lencsés, E.Kiss, P.Kozma, S.Hoffmann, A.Veres, L.Kovács (2014):

            Proc. of the Tenth Int. Conf. on Grape Breeding and Genetics,

            Geneva, New York, USA, August 1-5,2010.

             Acta Horticulturae, Number 1046, 157-165p

 

         T. Deák, S. Hoffmann, P. Bodor, F. Kerényi, Gy. D. Bisztray, P. Kozma (2014):

             Marker assisted selection for seedlessness in a multiresistant table grape hybrid family.

             Proc. of the Tenth Int. Conf. on Grape Breeding and Genetics, Geneva, New York, USA, August 1-5,2010.Acta Horticulturae,

             Number 1046, 485-493p

 

         Czégény Gy., Majer P., Csepregi K., Teszlák P., Jakab G., Dér A., Strid A., Hideg É. (2014):

             ROS specific antioxidant responses to UV.

             In: UV4growth COST- Action FA0906: Final Network Meeting. Konferencia helye, ideje: Bled, Szlovénia, 2014.03.30-2014.04.02.2014. p.

              (ISBN:978-961-6822-18-3)

 

             Neugart S., Csepregi K., Jansen M.A.K., Jakab G., Jug T., Llorens L., Martinez-Lüscher J., Nunez-Olivera E., Ranieri A., Schödl-Hummel K.,

             Schreiner M., Teszlák P., Tittmann S., Urban O., Zipoli G., Hideg É. (2014):

             An essential UV-B threshold for the formation of phenolic acids and flavonoid glycosides in Vitis vinifera.

             In: UV4growth COST- Action FA0906: Final Network Meeting. Konferencia helye, ideje: Bled, Szlovénia, 2014.03.30-2014.04.02.2014. p. 1.

             (ISBN:978-961-6822-18-3)

 

          Nunez-Olivera E, Csepregi K, Del Castillo M.A, Hartman B, Hideg É, Jansen M.A.K. , Jakab G. , Jug T. , Llorens L, Martinez-Lüscher J. , Monforte L,                           Neugart S. , Ranieri A, Schödl-Hummel K. , Schreiner M, Soriano G. , Soukupova J. , Teszlák P, Tittmann S. , Urban O, Zipoli G. ,                                                     Martinez-Abaigar J.(2014):

             Pinot noir grapevine skins along a latitudinal gradient in Europe: the other side of Grapevine Ultraviolet Network (GUN).

             In: UV4growth COST- Action FA0906: Final Network Meeting. Konferencia helye, ideje: Bled, Szlovénia, 2014.03.30-2014.04.02.2014. p. 1.

              (ISBN:978-961-6822-18-3)

 

        Végh B.É., Mátai A., Csepregi K., Czégény Gy., Teszlák P., Hideg É., Jakab G. (2014):

            Coordinated regulation of the flavonoid biosynthesis by UV-B radiation in an autochthonous grapevine cultivar.

             In: UV4growth COST- Action FA0906: Final Network Meeting. Konferencia helye, ideje: Bled, Szlovénia, 2014.03.30-2014.04.02.2014. p. 1.

             (ISBN:978-961-6822-18-3)

 

        Teszlák P., Werner J. (2014):

            Újabb fajták a pécsi bemutatón.

             Kertészet És Szőlészet, 63 (38): 18-20.

 

        Péter Teszlák, Krisztián Gaál, Anna Csikász-Krizsics (2014):

            Characterization of different grapevine (Vitis vinifera L.) cultivars based on drought induced acclimation mechanisms at leaf level.

            In: Bruce Osborne, Mike Jones (szerk.) Plant Biology Europe FESPB/EPSO Congress 2014: The Federation of European Societies of Plant Biology,                                European Plant Science Organisation. Konferencia helye, ideje: Dublin, Írország, 2014.06.22-2014.06.26. Dublin: pp. 1-2.

 

         Péter Teszlák, Krisztián Gaál, Marianna Kocsis, Anna Csikász-Krizsics (2014):

            Characterization of grapevine (Vitis vinifera L.) cultivars based on drought induced acclimation mechanisms.

             Mitteilungen Klosterneuburg: Rebe Und Wein Obstbau Und Fruchteverwertung 64:(4) pp. 148-155. (2014)

 

         Péter Teszlák, Beáta Hartman, Krisztián Gaál, Bálint Kulcsár, Gábor Jakab, Anna Csikász-Krizsics (2014):

             Physiological and yield performance of cv. Chardonnay on different rootstocks cultivated on a steep slope.

             Borbála Bálo, Petra Majer, Gyula Váradi (szerk.) In: Xth International Terroir Congress 2014. Konferencia helye, ideje: Tokaj, Magyarország,                                      2014.07.07-2014.07.10. 2014. 252 p. Vol. 1., Proceedings (ISBN:978-963-503-582-3)

 

         Teszlák Péter (2014):

             A szőlő mély- és kényszer nyugalmának élettani háttere.

             In: 58. SZŐLŐMETSZÉSI BEMUTATÓ ÉS SZAKMAI NAP: Pécsi Tudományegyetem Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet. 14 p. Pécs, Magyarország,                              2014.03.05pp. 1-14.

 

         Teszlák Péter (2014):

              A napfény UV tartományának hatása a szőlő életfolyamataira: Káros vagy hasznos az UV-B sugárzás?

              In: Magyar Biológiai Társaság Pécsi Csoportjának 262. szakülése. Konferencia helye, ideje: Pécs, Magyarország, 2014.03.19 (Magyar Biológiai                                    Társaság) pp. 1-36.

 

         Teszlák Péter (2014):

             A napfény UV-B tartományának szőlőélettani jelentősége

              Agrofórum Extra 56: pp. 16-18.

 

          Teszlák Péter, Gaál Krisztián, Csikászné Krizsics Anna (2014): 

              Különböző borszőlő fajták akklimatizációja vízhiányos időszakban.

              In: Puskás J (szerk.) 6. Szőlő és Klíma Konferencia. Konferencia helye, ideje: Kőszeg, Magyarország, 2014.04.12 Kőszeg: pp. 1-24.

 

          Teszlák Péter (2014):

              A Furmint szárazságtűrő képessége.

               Kertészet És Szőlészet 63:(45) pp. 22-23.

 

         Teszlák Péter, Gaál Krisztián, Csikász-Krizsics Anna (2014):

            Vízhiány hatására kialakuló akklimatizációs mechanizmusok a 'Furmint' hungarikum szőlőfajtánál: Water deficit stress induced acclimation mechanisms                      in leaves of autochthon Hungarian grapevine cultivar 'Furmint'.

            In: Györgyey J (szerk.) 11th Congress of the Hungarian Society of Plant Biology: Book of Abstracts. Konferencia helye, ideje: Szeged,                                              Magyarország, 2014.09.27-2014.09.29. MTA Szegedi Biológiai Központ, p. 55.

 

         Teszlák Péter (2014):

             A szőlőfajták szárazságtűrő képességét meghatározó akklimatizációs mechanizmusok.

             In: MTA Pécsi Területi Bizottsága Agrártudományok Szakbizottsága.„BOR-SZŐLŐ-TURIZMUS" II. Szőlészeti és Borászati Konferencia. Konferencia                             helye, ideje: Pécs, Magyarország, 2014.11.17. Pécs: pp. 1-23.