Publikációk

Csikászné Krizsics Anna publikációk (2018-2022)

 

Csikászné Krizsics Anna – Vendégh Balázs (2022): Szőlőtelepítés lépésről lépésre. Agrofórum Extra (96): 32-39.

 

Csikászné Krizsics Anna - Szabó Balázs (2021): Az ’Olasz rizling’ szőlőfajta hat évtized időjárási adatainak tükrében. Agrofórum Extra (91): 40-46.

 

Csikászné Krizsics Anna (2021): Egy lépéssel az új kihívások előtt. Kertészet és Szőlészet. 70(40): 18-20.

 

Csikászné Krizsics Anna (2020): Különböző alanyok hatása négy szőlőfajta termés paramétereinek alakulására. Agrofórum Extra (86: 12-16.

 

Szabó Balázs – Bene László – Csikászné Krizsics Anna (2020): Talajparaméterek alakulása (2009-2019) integrált szőlőültetvény célprogramba vont területeken. Talajtani Vándorgyűlés online pico előadás. Absztraktfüzet 22-23.

 

Csikászné Krizsics A. (2019): Az alanyválasztásban rejlő potenciál. Borászati Füzetek, 29 (3): 25-28.

 

Kozma P., Csikász-Kriszics A. (2019): Visszatekintés a 70 éves pécsi Intézet szőlészeti kutatási tevékenységére, eredményeire. Agrofórum Extra (81): 20-31.

 

Csikászné Krizsics A., Bene L., Jakab G. (2019): Alany-nemes kölcsönhatás értékelése a Cabernet sauvignon és Olasz rizling szőlőfajtáknál. (Előadás) Szőlészeti és borászati kutatások Pécsett, és kapcsolódásuk a hazai és külföldi irányvonalakhoz konferencia. Pécs, 2019. június 4. Összefoglalók, 16. (ISBN 978-963-429-416-0)

 

Csikászné Krizsics A. (2019): Hagyományok és újdonságok Pécsett. Kertészet és Szőlészet, 68 (39): 20-22.

 

Kocsis, M, Csikász-Krizsics, A, Szata, B. É, Kovács, S, Nagy, A, Mátai, A, Jakab, G (2018): Regulation of cluster compactness and resistance to Botrytis cinerea with β-aminobutyric acid treatment in field-grown grapevine. VITIS 57 (1): 35-40.

Jakab Mariann Katalin, Csikász-Krizsics Anna (2018): Szőlő tőkeleromlás kórokozóinak azonosítása két borszőlőfajta idős ültetvényéből. Borászati füzetek, 28 (2): 28-31.

Csikászné Krizsics Anna, Bene László (2018): A termőhely és az évjárat hatása a Cirfandli szőlőfajta tápelem hasznosítására. (Előadás) Absztrakt In: Bakacsi, Zs; Kovács, Zs; Koós, S (szerk.) Talajtani Vándorgyűlés: Absztrakt és program füzet: Talajhasználat – funkcióképesség. 37.

Csikászné Krizsics Anna, Gaál Krisztián, Teszlák Péter (2018): A rézsűorom szénatakarásának hatásvizsgálata új telepítésű szőlőültetvényben talajhőmérséklet felvételezéssel. In: Puskás, J (szerk.) 10. Szőlő és Klíma Konferencia: Program és az előadások összefoglalói. Kőszeg, 28.

Teljes publikációs lista megtekinthető: https://mtmt.hu/