Termesztéstechnológia

Az agrár-környezetvédelem jelszava: „Tiszta, élő környezetből egészséges és biztonságos élelmiszert”. Ennek megvalósulása érdekében a fajták mellett a környezetkímélő, integrált szőlőtermesztés technológia-fejlesztési kérdései jelentik a szőlészeti kutatások másik súlypontját. Az integrált termesztést, a termesztés feltételeinek optimalizálását szolgálják: az alany-nemesfajta kölcsönhatását, a fajtához és ökológiai adottságokhoz igazodó telepítési rendszereket, a mennyiség-minőség összefüggéseit, az indukált rezisztenciát, a szőlőgyökér – mikorrhiza szimbiózist, a talajerő-gazdálkodás új útjait, valamint a talajerózió elleni védelem lehetőségeit feltáró kutatások. A termőhelyi adottságok leírása, a technológiai-fejlesztési kutatások növényélettani, ökofiziológiai vizsgálatokra alapozottak. A környezet-növény viszonyát, a kezelésekre, stresszhatásokra adott választ vízpotenciál és fotoszintézis mérések detektálják.

Az Intézetben a minőségi szőlőtermesztésre borászati kutatások épülnek, a szőlészeti értékek eredményekben való prezentálására. A borászati kutatások elsődleges célja a szőlőfeldolgozás korszerűsítése, az erjesztés-technológia optimalizálása, a borászati fajtaérték-kutatás és a versenyképesség megőrzésére irányuló törekvés a szélsőséges évjáratokban is.

Főbb témák:

  • a borminőség szempontjából a klímaváltozás miatt jelentkező extrém hatások csillapítása új technológiák kidolgozásával
  • a szőlőfeldolgozás és erjesztés hagyományos és modern technológiáinak összehasonlító kutatása
  • a bor alkotórészeinek, makro- és mikroelem-összetételének, valamint élettani szempontból jelentős anyagainak mélyebb megismerésére irányuló kutatómunka
  • a borvidék hagyományos fajtáinak és tájfajtáinak borászati értékkutatása
  • az újabb nemesítésű és innovatív fajták borászati értékfeltárása
  • a borrégió piaci versenyképességének megőrzésére és javítására irányuló fejlesztő- és kutatómunka.